Jafnlaunastefna

Jafnlaunastefna fyrirtækisins er hluti af starfsmannastefnu fyrirtækisins.

Sambærileg laun skulu greidd fyrir jafnverðmæt störf og á þetta við öll störf fyrirtækisins. Starfsmenn eru metnir sjálfstætt sem einstaklingar til launa. Tekið er mið af starfi, menntun, ábyrgð, starfsreynslu, álagi, frammistöðu og markaðsaðstæðum.

Eignarhald ehf sættir sig ekki við kynbundinn launamun og fer í öllu eftir lögum og reglum og íslenska staðlinum ÍST 85:2012 um jafnlaunakerfi.

Ákvörðun um kjör skal byggja á kerfisbundinni nálgun og vera málefnaleg. Eignarhald ehf hefur eftirlit með og sér um að gerðar séu reglubundnar athuganir á því að launastefnu sé framfylgt og gerir ráðstafanir til að laga öll frávik frá málefnalegum ákvörðunum. Eignarhald ehf viðhefur stöðugar umbætur á jafnlaunakerfinu.

Pipar\TBWA fékk fyrst jafnlaunavottun í september 2021.